Cách tiết kiệm dung lượng 3G với iPhone 5s

Tiết kiệm chi phí sử dụng 3G trên iPhone 5s?

Sau đây là những mẹo bé để người dùng tùng tiệm dữ liệu khi dùng Internet qua 3G trên ĐT IOS – đặc biệt là iPhone, nhằm giúp đỡ người sử dụng không bị khó chịu khi thanh toán hóa đơn điện thoại .
Trung tâm chuyên kinh doanh miếng dán kính cường lực iPhone 5

 

Download trước nội dung trong những chương trình. Phần lớn chương trình cho phép bạn download nội dung bằng Wi-Fi để xài sau. Ví dụ, Spotify cho người sử dụng tải về playlist, trong khi YouTube cho tải trước các phim vào danh sách “watch later”.
Chỉ tải dữ liệu thông qua Wi-Fi. Trừ trong hoàn cảnh cần kíp, tốt nhất người xài nên luyện nếp chỉ tải tập tin dung lượng nặng khi dùng kết nối dữ liệu và chờ tới khi có thể kết nối Wi-Fi.

 

 

Check Also

Bài học hay khi lựa cửa hàng lúc cần thay màn hình iPhone 5 ở SG

Bài học hay khi lựa cửa hàng lúc cần thay màn hình iphone 5 ở SG …